Slide background

E-Atolyeye Kalan

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Ocak 2020’de Çin’de başlayıp Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler göz önüne alınarak bu sene gerçekleştireceğimiz Kış Atölyemizi 12-13 Şubat 2021 tarihlerin de E-Atölye olarak gerçekleştireceğiz.

Romatizma ve Ağrı Derneği olarak hekimlerin bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedefl ediğimiz, kendi konularında uzman olan hocalarımızın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz Rader Kış Atölyesi Dijital 2021’ye katılımlarınızı bekliyoruz.

Okulumuzda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Prof. Dr. Ömer KURU
Romatizma ve Ağrı Derneği Başkanı

Kurullar


Atölye Başkanı

Dr. Ömer Kuru


Yönetim Kurulu

Başkan
Dr. Ömer Kuru

Başkan Yardımcısı
Dr. Ayhan Bilgici
Dr. Gamze Alaylı
Dr. Yeşim Akyol
Dr. Yasemin Ulus

Sekreter
Dr. Gamze Alaylı

Üyeler
Dr. Yeşim Akyol
Dr. Yasemin Ulus

Bilimsel Program

Bilmsel Program için Tıklayın
12 Şubat 2021 Cuma
16:25-16:30 Açılış
Prof. Dr. Ömer Kuru
16:30-17:45 Romatizmal Hastalıklarda Tanı ve Tedavi Skorlaması
Oturum Başkanı: Dr. Kadriye Öneş, Dr. Ayşenur Bardak

16:30-16:50 Romatoid Artritte Tedavi Sonlanım Ölçütleri (ACR, DAS28, CDAI, SDAI)
Dr. Levent Ediz

16:50-17:10 Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit ve Psöriatik Artritte Radyografik Skorlama (mTSS, mSASSS, BASRI)
Dr. Yunus Durmaz

17:10-17:30 RA, As ve PsA Yaşam Kalitesi Ölçütleri (HAQ, VAS, BASMI)
Dr. Mustafa Aziz Yıldırım

17:30-17:45 Tartışma
17:45-17:55 Stand Ziyareti
17:55-18:40 Novartis Uydu Sempozyumu
Hızlı ve Kalıcı: Ankilozan Spondilitte Secukinumab ile Tedavi Yanıtları
Oturum Başkanı:
Dr. Ömer Kuru

Ankilozan Spondilitte Aksiyel Tutulum
Konuşmacı:
Dr. Derya Soy Buğdaycı

Ankilozan Spondilitte Periferik Tutulum
Konuşmacı:
Dr. Ozan Volkan Yurdakul
18:40-18:50 Stand Ziyareti
18:50-20:05 Romatizmal Hastalıklarda Laboratuar Testleri
Oturum Başkanı: Dr. Ayşen Akıncı, Dr. Nurdan Paker

18:50-19:10 Tam Kan Sayımı, Biyokimyasal İncelemeler ve Mikrobiyolojik İncelemeler Dr. Banu Sarıfakıoğlu

19:10-19:30 Akut Faz Proteinleri, Otoantikorlar ve Sinovyal Sıvı Analizleri
Dr. Yüksel Ersoy

19:30-19:50 HLA Antijenleri, Kompleman Sistemleri ve Kriyoglobulinler
Dr. Nurçe Çilesizoğlu Yavuz

19:50-20:05 Tartışma
20:05-20:15 Stand Ziyareti
20:15-21:00 Lilly Uydu Sempozyum
Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ile Hedef: Standardın Ötesi
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Kuru
Konuşmacılar: Dr. Lale Altan, Dr. Alp Çetin
21:00-21:05 Stand Ziyareti
21:05-21:30 Akılcı İlaç Sunumu
Dr. Esma Demirhan
13 Şubat 2021 Cumartesi
09:00-10:00 Klinik Romatolojide Biyopsi
Oturum Başkanı: Dr. Fatma Nur Kesiktaş, Dr. Figen Yılmaz

09:00-09:25 Tükrük Bezi Biyopsisi ve Bulgularının Yorumlanması
Dr. Rana Terlemez

09:25-09:50 Sinovyal Doku ve Kas Biyopsisi: Bulguların Yorumlanması
Dr. Tuğba Özsoy Ünübol

09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:10 Stand Ziyareti
10:10-11:10 Panel IV: Romatizmal Hastalıklarda Ayırıcı Tanı
Oturum Başkanı: Dr. Banu Kuran, Dr. Ülkü Akarırmak

10:10-10:35 Spondiloartritlerde Ayırıcı Tanı
Dr. Hidayet Sarı

10:35-11:00 Romatoid Artritte Ayırıcı Tanı
Dr. Nilay Şahin

11:00 11:10 Tartışma
11:10-11:20 Stand Ziyareti
11:20-12:05 Celltrion Uydu Sempozyum
Farklı Simalar Değişen Hayatlar : Romatolojik Hastalıklar Infliksimab Vaka Tartışması
Moderatör:
Dr. Ömer Kuru
Konuşmacılar: Dr. Nilay Şahin, Dr. Nurdan Oruçoğlu
12:05-12:35 Öğle Arası
12:35-14:30 Romatizmal Hastalıklarda Tedavi
Oturum Başkanları: Dr. Dilşad Sindel, Dr. Ömer Kuru

12:35-12:55 Romatizmal Hastalıklarda NSAII’ler
Dr. Yasemin Ulus

12:55-13:15 Romatizmal Hastalıklarda DMARD’lar
Dr. Ebru Aytekin

13:15-13:35 Romatizmal Hastalıklarda Anti-TNF İlaçlar
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz

13:35-13:55 Romatizmal Hastalıklarda Anti-TNF Dışı Biyolojik İlaçlar
Dr. Ayhan Kamanlı

13:55-14:15 Gut ve hiperurisemi Tedavisinde Neredeyiz
Dr. Ekrem Kara

14:15-14:30 Tartışma
14:30-14:40 Stand Ziyareti
14:40-15:25 Abbvie Uydu Sempozyum
Ankilozan Spondilit Tedavisinde Vakalarla Remisyona Yolculuk
Moderatör:
Dr. Ömer Kuru
Konuşmacı: Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
15:25-15:35 Stand Ziyareti
15:35-16:20 İbrahim Etem Menarini Uydu Sempozyum
Bel Ağrılarında Güncel Yaklaşımlar ve Siklobenzaprin
Konuşmacı:
Dr. Ömer Kuru
16:20-16:30 Stand Ziyareti
16:30-17:45 Romatizmal Hastalıklarda İlaç Dışı Uygulamalar
Oturum Başkanı:
Dr. Simin Hepgüler, Dr. Derya Buğdaycı

16:30-16:50 Romatizmal Hastalıklarda Fizyo-Terapi Uygulamaları
Dr. Selda Sarıkaya

16:50-17:10 Romatizmal Hastalıklarda Egzersiz Önerileri
Dr. Günay Er

17:10-17:30 Romatizmal Hastalıklarda Diyet
Dyt. Müge Başer Bozok

17:30-17:45 Tartışma
17:45-17:50 Stand Ziyareti
17:50-19:15 Sözlü Bildiri Oturumu
Dr. Sevgi Atar

17:50 – 17:56 SS-01 Subkutan Kalsinozisin Eşlik Ettiği Sistemik Bir Skleroz Olgusu
Dr. Nuran Eryılmaz

17:56- 18:02 SS-02 Arteriyel Tutulum Kliniğinin Baskın Olduğu Bir Behçet Olgusu
Dr. Gamze Dilek

18:02 – 18:08 SS- 03 Gebelikte Gelişen Kalça Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Kalçanın Geçici Osteoporozu (KGO)
Dr. Rasim Akgün

18:08 – 18:14 SS-04 Ankilozan Spondilit Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Hastalık Okronozis: Bir Olgu Sunumu
Dr. Nurdan Yılmaz

18:14 – 18:20 SS-05 Romatoid Artrit ve Mantle Cell Lenfoma Birlikteliği Olan Bir Olgu
Dr. Mehtap Kalçık Unan

18:26 – 18:32 SS-07 Siyatalji Kliniği ile Presente Olan Amyotrofik Lateral Skleroz Olgusu
Dr. Fazıl Kulaklı

18:32 – 18:38 SS-08 Lateral Epikondilit Öntanısı İle Yönlendirilen Hastada Özafagus Karsinom Metastazı
Dr. Hülya Deveci

18:38-18:44 SS-09 Konjenital Vertebra Anomalileri: Servikal Bölge Hemivertebralı Hastanın Olgu Sunumu
Dr. Özge Önürmen

18:44-18:50 SS-10 Ankilozan Spondilit ve Multiple Myelom Birlikteliği Gösteren Olgu
Dr. Sevcan Uğur

18:50 – 18:56 SS-11 Ankilozan Spondilitte Entezit ve Postural Deformite Dengeyi Etkiler mi?
Dr. Selma Eroğlu

18:56 – 19:02 SS-12 Genç Bir Kadında Dijital Ülserle Seyreden Mikst Konnektif Doku Hastalığı ?
Dr. Hatice Saliha Keser

19:02 – 19:08 SS-13 Anti-TNFa Tedavisi Altında Retroperitoneal Abse Gelişen AS tanılı Bir Vaka
Dr. Gaye Narin

19:08 – 19:14 SS-14 Covid-19 Pnömonisini Taklit Eden Eozinofilik Vaskülit Olgusu: Churg Strauss Sendromu
Dr. Hüdanur Çoşkun

19:14-19:20 SS – 15 Adölesan İdiopatik Skolyozlu Hastalarımızın Demografik-Klinik Bilgileri ve Radyolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Dr. Özge Gülsüm İlleez

19:20-19:26 SS-16 Nadir görülen ekstramedüller intradural kitleye bağlı gelişen paraparezi olgusu
Dr. Murat Baloğlu

19:26-19:32 SS-17 Romatoid Artritli hastalarda eklem inflamasyon şiddetinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Dr.Murat Baloğlu

19:32-19:38 – SS-18 Ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak gelişen L4 vertebra fraktürüne bağlı bacaklarda nörodefisit gelişen bir olgu
Dr.Murat Baloğlu

19:38-19:44 – SS-19 COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlarının Tutum, Görüşleri ve Anksiyete Düzeyleri
Dr. Fatih Bağcıer

19:44-19:50 SS-20 Orak Hücre Anemili Hastada Gelişen Bilateral Kalça Avasküler Nekrozu ve Bikonkav Vertebra
Dr. Esra Arıkan Beyaz

19:50 – 20:00 Kapanış
Dr. Ömer Kuru

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderim Son Tarihi 29 Ocak 2021

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirinizi Sözlü Sunum ya da Poster Sunumu kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 29 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için sedat.ulas@genx.com.tr ya da inci.karabag@genx.com.tr mail adresleri ile iletişime geçebilirsiniz.

E-Kayıt

E-Kayıt 5.000 TL
Dijital Atölye Kayıt ücretine dahil olan hizmetler:
  • Dijital Bilimsel Programa erişim
  • Dijital stant alanına erişim
  • TTB kredileri kazanma. Bilimsel programı izleyerek ve soruları yanıtlayarak ilgili oturuma atfedilen TTB kredilerini kazanma hakkı
  • Dijital sözlü ve poster sunumlarına erişim
  • Atölyedeki yeniliklerden ve duyurulardan e-mail ve sms aracılığı ile bilgilendirme
  • Atölye kayıt ücreti ödenmiş bir hekime verilecek e-sertifika bedeli

Genx Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu Ahmediye - Üsküdar - 740
IBAN (TL) TR50 0006 2000 7400 0006 2985 02

Genel Bilgiler

E-Atölye Tarihi: 12-13 Şubat 2021

Davet Mektubu : Talep edildiği takdirde GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir. Davet mektupları hiçbir suretle seyahat, konaklama ya da benzer bir muafiyet hakkını sağlamaz.

Organizasyon Sekreterliği : Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon Şirketini, toplantı resmi acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz.

Organizasyon Sekreteryası İletişim: info@genx.com.tr

To Top ↑